A K T U A L N O Ś C I

GABINET FIZJOTERAPII

Rehabilitacja dzieci adresowana jest do rodziców zaniepokojonych rozwojem ruchowym swoich pociech, zaobserwowanego osobiście lub przez lekarza. 

Rehabilitacja dorosłych adresowana jest do osób z dolegliwościami ze strony układu ruchu, układu nerwowego powstałych w wyniku urazów, przeciążeń, zabiegów operacyjnych i innych czynników powodujących powstanie dysfunkcji.

Umawianie wizyt odbywa się telefonicznie (tel. 609-415-876).

Usługi udzielane w Gabinecie są odpłatne.

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Adresatami programu są w szczególności osoby obciążone czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, znajdujące się na liście świadczeniobiorców lekarza poz u świadczeniodawcy i w danym roku kalendarzowym objętym umową będące w 35, 40, 45, 50, oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).

Please reload