Nasze poradnie

Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
Punkt Szczepień

  • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 r.ż., w tym:

  1. wizyty patronażowe w 3-4.(trzecim-czwartym) miesiącu życia i - o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka - także w 9. (dziewiątym) miesiącu życia dziecka,

  2. testy przesiewowe w 12. (dwunastym) miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 4 i 5 lat;

  • świadczenia profilaktyki gruźlicy;

  • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;

  • świadczenia diagnostyczne, pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;

  • szczepienia obowiązkowe i zalecane zgodnie z kalendarzem szczepień

© 2023 by Medical Clinic. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now