Nasze poradnie

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów

1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w

Świerzawie, zwany dalej: Administratorem. Możesz skontaktować się z

Administratorem pisząc na adres: 59-540 Świerzawa ul. Lipowa 3 lub

telefonując pod numer: 48 757 135 233 .

2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia

usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą

prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada

2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z

realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym

odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa

trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez

okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada

2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich

sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia

przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały

określone przez przepisy polskiego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez

Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym,

dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

9.* W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował

wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

© 2023 by Medical Clinic. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now