Nasze poradnie

Klauzula informacyjna dla osób monitorowanych wizyjnie

1. Szanowni Państwo, Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Świerzawie, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 59-540 Świerzawa ul. Lipowa 3 lub telefonując pod numer: 48 757 135 233.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia państwowego ( art. 5 a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarzadzania mieniem państwowym).

Rejestracja obrazu obejmuje teren nieruchomości oraz część obiektu budowlanego.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższego celu. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Państwa dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca od dnia nagrania i po upływie tego okresu podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.* W oparciu o państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

© 2023 by Medical Clinic. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now