Nasze poradnie

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych :

 

Leśny i Wspólnicy Sp. z o. o. - Pan Łukasz Gąsiorek. E-mail: IOD@lesny.com.pl

 

 

( podstawa art. 37 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1)

DANE KONTAKTOWE               IOD

© 2023 by Medical Clinic. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now