Nasze poradnie

Poradnia Lekarza Rodzinnego 
Poradnia Dzieci Chorych

 • badania i porady lekarskie,

 • bezpłatne badania diagnostyczne - decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz.
  Zlecone badania diagnostyczne pacjenci mogą wykonać bezpłatnie, na podstawie skierowania, jedynie w pracowni lub laboratorium wskazanym przez lekarza POZ. 
  Lekarz POZ może wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię. Pacjenci, którzy uzyskają skierowanie na te badania, mogą wybrać dowolna placówkę medyczną wykonującą badania i posiadającą umowę z NFZ.

 • obowiązkowe szczepienia ochronne,

 • transport sanitarny - w razie konieczności przewiezienia pacjenta ( z dysfuncją narządu ruchu) do szpitala, poradni specjalistycznej 

 • skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne. 

 • skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówkach działających w oparciu o umowę z NFZ. 

 • zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (zlecenie wymaga potwierdzenia w oddziale wojewódzkim NFZ),

 • recepty na leki. 
  Lekarz POZ może wystawić receptę również na leki zalecone przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. specjalistę), o ile posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii.

 • orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie ubezpieczonego (jeżeli są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy a także jeżeli są wydawane dla celów pomocy społecznej )

© 2023 by Medical Clinic. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now